Mediation Regio Noord

Mediators in de kop van Noord-Holland | Friesland | Groningen | Drenthe | kop van Overijssel | Noordoostpolder

U wilt scheiden? U wordt met ontslag bedreigd? Slachtoffer van seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie op ’t werk? Zakelijk conflict? Ruzie in het team? Geschil met de gemeente?

Wij zijn mediators en wij kunnen helpen

Wij hebben altijd een praktijk voor mediation bij u in de buurt, in de kop van Noord-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe, de kop van Overijssel en Noordoostpolder.
Stacks Image 1268
Stacks Image 1250
Stacks Image 1282
Stacks Image 1284

Alimentatie 2017: +2,1%

Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 402-a Boek I BW. De Minister van Justitie stelt het indexeringspercentage vast. Dat is voor 2017 bepaald op +2,1%.

Op de website van de LBIO kunt u gemakkelijk uitrekenen wat het nieuwe te betalen of te ontvangen alimentatiebedrag wordt vanaf 1 januari 2017.

Wij zijn Mediation Regio Noord

Wij onderscheiden ons door onze ruime ervaring als mediators, door onze uitgebreide kennis van relevante wetten, regelgeving en jurisprudentie en door onze kunde in het hanteren van conflicten en het omgaan met emoties.

De mediator helpt partijen om samen de oplossing te vinden die hen allebei het beste past.
Stacks Image 777
U kunt bij Mediation Regio Noord terecht in het Frysk, Nederlands, Frans, Engels en Duits.
Voor (bijna) alle andere talen is er een tolk en/of beëdigd vertaler.
Stacks Image 11302
Onze visie: conflict & harmonie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden
Geen kleur kan bestaan zonder tegenoverliggende kleur.

Dat is wat dit aquarel uit 1809 laat zien. Geschilderd door de beroemde Duitse dichter / schrijver / denker
Johann Wolfgang von Goethe.

Oranje vraagt om blauw, geel om violet, rood om groen.
Zoals alles in het leven voortkomt uit zijn tegendeel. Zo roept het ene gedrag het andere gedrag op.

En zo zijn ook conflict en harmonie onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Dat inspireert ons mensen te helpen om (beter) samen te werken, of samen tot een oplossing te komen voor een tussen hen gerezen conflict.

En daarom hebben wij dit aquarel gekozen tot het beeldmerk van Mediation Regio Noord.
Stacks Image 12008
Stacks Image 1227
Stacks Image 1225